Wie zijn wij?

Mab staat voor

...een brede, degelijke, algemene vorming.
Een ruim aanbod aan studiekeuzes garandeert een goede oriëntering en doorstroming naar het Hoger Onderwijs of het werkveld. Daarvan zijn David Dehenauw, voorzitter van het Gemeenschapsonderwijs Blankenberge en directeur Jurgen Balbaert stellig overtuigd.

Jij & je carrière in een portfolio

Wat wil je verder studeren en welk beroep past bij jou? Als enige pilootschool van de scholengemeenschap in de regio maak je een eigen portfolio. ‘Mijn portfolio’ is een compleet en persoonlijk dossier dat je talenten en competenties in de verf zet. Begeleid door externe professionals krijg je de kans een volledig sollicitatieprogramma te doorlopen, want ook solliciteren kan je leren!

Mab leerlijn ondernemen

Je start zelf een zaak op en leidt die in het kader van een minionderneming of het Studentenbedrijf.be, Jieha! in de 2de graad en Blik in de 1ste graad.
In samenwerking met het bedrijfsleven bieden we verschillende stageplaatsen aan in uiteenlopende sectoren, afhankelijk van de gekozen studierichting en persoonlijke interesse.

Mab leert leren

De school vernieuwt en verbetert steeds meer haar aanbod op het gebied van leren leren. Je krijgt er studiebegeleiding van diverse vakleerkrachten. Je leermethode wordt veelvuldig getest en door een team van leerkrachten bijgestuurd.
Je krijgt ook een degelijk uitgebouwde studiekeuzebegeleiding naar het Hoger Onderwijs met een bezoek aan de SID-in te Roeselare, de Studie- en beroepenmarkt in Brugge, ….
Een studiekeuze HO is moeilijk, maar je staat er niet alleen voor.

Mab is meer

Leren leren is ook motiveren.
Daarom probeert de school de leerlingen op vele manieren te motiveren voor het leerproces. Elk jaar nemen we deel aan olympiades. We organiseren een wiskundedag, een taaldag en dit jaar voor het eerst een pi-dag. Veel pie of taart, maar ook veel Π.

Elk jaar zijn er auteurslezingen en wonen alle leerlingen een toneelstuk bij. Een bioskoopbezoek wordt voorbereid in de klas en er wordt ingespeeld op het aanbod van het derde wereld filmfestival Cinema Novo in Brugge.
Mab leerlingen Moderne talen participeren elk jaar aan beurzen over Normandië en Wallonië. Zij staan standhouders uit de diverse regio’s en steden bij en vertalen simultaan. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Actief taalgebruik is de beste oefening.

De leerlingen maken kennis met vele socio-culturele initiatieven.
We behaalden we met onze 
Fairtradewerking het logo “Deze School Is Verkocht” en meerdere prijzen. Elk jaar organiseren we een eerlijk en gezond ontbijt op school. Ook is er een Oxfam Wereldwinkel op school. De Oxfamproducten worden tijdens de pauze verkocht door de leerlingen in de sweetshop.

Mab werkt ook anders

Geïntegreerde Werkperiode of GWP is voor ons geen hol woord. Elke graad gaat om de 2 jaar een week aan de slag op diverse locaties op een andere manier dan de strikt schoolse. De 6de jaars gaan op onderzoek in Barcelona (Sp), de 5de jaars onderzoeken dit jaar de buurt van Avignon (Fr), de 2de graad gaat zeilen op het IJsselmeer en onderzoekt Friesland en de Waddeneilanden  (Nl), de 1ste graad zoekt het volgend jaar in de Ardennen (Nl).
Ook zijn er regelmatig pedagogische uitstappen en meerdaagse culturele reizen.

Mab digitaal

Elke klas is uitgerust met de nieuwste multimedia. Dit verzekert dynamisch, aanschouwelijk en vernieuwend onderwijs. Via een digitale leeromgeving communiceren we snel en efficiënt met de leerlingen. We werken met smartschool en google for education. 
Het Open Leer Centrum, voorzien van pc’s en internet, staat ter beschikking van al onze leerlingen. Er zijn mobiele laptopklassen van google-chomebooks.

Mab sportieve school

Naast unieke richtingen Sportwetenschappen (ASO) en TSO LO en sport met optie Zeesport biedt het Mab voor alle leerlingen ook een brede waaier aan sporten in een goed uitgebouwde sportinfrastructuur. Deskundige leerkrachten organiseren talrijke evenementen: sportdagen, sportstages, naschoolse sportactiviteiten, …

Nieuwe richtingen

Uniek in de regio. Nieuw in Vlaanderen. I.s.m. VDAB en havenbedrijven

3de graad BSO Mechanisch Onderhoud.
Opleiding tot allround Mecanicien. Onze 2de graad Basismechanica is uitgebreid met een vervolgopleiding Mechanisch Onderhoud. De opleiding wordt opgezet in samenwerking met de VDAB en met bedrijven in de haven van Zeebrugge. Zo worden opleiding en werkzekerheid met elkaar verbonden. Een 7de jaar specialisatie BSO Pijpfitten, lassen en monteren vervolledigd het aanbod in de harde sector.

7 Thuis & Bejaardenzorg

Sluitstuk van de opleiding Verzorging op onze school. Opleiding tot zorgkundige, een knelpuntberoep! Ten dienste staan van mensen, mensen verzorgen. Directe aansluiting met de arbeidsmarkt.

1A Zeesport

Ben je leergierig, sportief en een kind van de zee, dan is de afdeling Watersport/zeesport iets voor jou. Alle algemene vakken uit de doorstroming in de brede eerste graad, met lessen watersporten en zeesporten in en (extra) buiten het lessenpakket.

Sportwetenschappen (ASO) (optie Zeesport)

Vervolgopleidinfg van de richting Zeesport in de 2de graad met 5 uur sport en 4 uur watersport, in de 3de graad zelfs 5 uur sport en 6 uur watersport.

TSO LO & Sport (optie Zeesport)

Ism het KTA Brugge (topsportschool) een praktische, toegepaste sportrichting sport, met 16 uur sport en LO in de week. 

Mab leerlingen weten …
…waarom

De school werkt mee aan de opbouw van elke persoonlijkheid. Gaandeweg krijgen leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze krijgen inspraak en participeren in tal van projecten, zoals de Fairtradehappening voor 20jaar GO!. In het Mab staan respect en verdraagzaamheid in elk contact centraal!

Share/Save Delen