Nuttige inlichtingen

 

INSCHRIJVING

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur tijdens de eerste week van juli of tijdens de laatste twee weken van augustus, van 9u00 tot 12u en van 13u00 tot 16u. Ook op andere momenten tijdens het schooljaar kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven.
Indien gewenst komt een collega de leerling bij u thuis inschrijven.
Men brengt best de identiteitskaart van de leerling mee en het laatst behaalde oriënteringsattest (rapport).

   

BEGIN VAN HET
SCHOOLJAAR

Op 3 september om 8u45 voor alle leerlingen van de eerste graad (vestigingsplaats De Haan)

Op 3 september om 8u30 voor alle leerlingen van het eerste jaar van de tweede graad (derde jaar) en voor alle nieuwe leerlingen in de Van Maerlantstraat 

Op 3 september om 10u10 voor alle leerlingen van de tweede en derde graad (Van Maerlantstraat).

   

DAGINDELING

Vestigingsplaats Blankenberge

 • maan-,dins-,donder-,vrijdag: voormiddag: 8u30 - 12u05 - namiddag: 13u05 - 16u40
 • woensdag : 8u30 - 12u55
 • voormiddagpauze : 10u10 - 10u25
 • namiddagpauze :14u45 - 15u00

Vestigingsplaats De Haan

 • voormiddag: 8u40 – 12u20 - namiddag: 13u15 – 16u05
 • voormiddagpauze: 10u25 – 10u40
 • namiddagpauze: 15u00 – 15u15
   

MIDDAGMAAL

De firma Scolarest staat in voor het bereiden van de maaltijden. Iedereen die op school eet, schaft zich een maaltijdkaart aan (tegen waarborg van 1 €  - eerste kaart). De leerlingen kunnen een dagmenu, een soep en / of een dessert kopen. De prijzen variëren van 0,50 € tot 4,50 €. Opladen van de kaart gebeurt op maandag en donderdag tijdens de voormiddagpauze.

   

BENODIGDHEDEN

De Bond Onze Scholen, oud-leerlingenbond en vriendenkring beheert het boekenfonds. Een financiële bijdrage van 20 % per boek wordt gevraagd voor de huur van de schoolboeken. In het boekengeld is begrepen: een agenda, taak- en examenbladen, aankoop werkboeken, lidgeld BOS. De school factureert doorheen het schooljaar de deelname aan de sportdag, fotokopieën, account op smartschool.

Er wordt een voorschot gevraagd voor de boeken op 1 september. De rest van het bedrag wordt gefactureerd in november. De raming van de totale prijs vindt u op een sticker in de schoolagenda op 1 september.

Een extra fotokopie laten maken op school kan en kost 0,05€. In het OLC staat een kopiemachine ter beschikking van de leerlingen. De aankoop van schriften, mappen, teken- en schrijfgerei, gympak, ... valt ten laste van de ouders.

   

OPENLEERCENTRUM

In het Openleercentrum kunnen leerlingen terecht voor het maken van taken en voor opzoekingswerk, ook na de lesuren. Dit kan steevast aangevraagd worden op het leerlingensecretariaat.

   

RAPPORT

1ste graad (vestigingsplaats De Haan):

 • 4 x dagelijks werk
 • 2 x examens

2 + 3de graad (Maerlant campus) :

 • 3 x dagelijks werk
 • 2 x examens
 • 4 x Permaneten Evalutie voor BSO afdelingen (praktijkvakken)
   

SMARTSCHOOL

De School werkt steeds meer met een elektronische leeromgeving: Smartschool. Deze wordt gebruikt voor de communicatie (ondersteunend) met leerlingen, opgave van taken en toetsen (ondersteunend),… en ook voor de digitale agenda (ondersteunend) en het digitale rapport (ondersteunend) nadat het gedrukte rapport is meegegeven met de ouders of leerling.

   

GWP

Geïntegreerde Werkperiode in binnen- en buitenland: om de 2 jaar

Schooljaar 2017/2018 is er geen gwp. Schooljaar 2016/2017 gingen onze leerlingen naar: 

 • Eerste Graad: Ardennen
 • Tweede Graad: Zeilen op IJsselmeer – onderzoek in Friesland
 • Eerste jaar Derde Graad: Avignon
 • Tweede jaar Derde Graad: Barcelona

Er is voor elke GWP een eigen spaarplan opgezet

 

Share/Save Delen