Mab Derde Graad ASO

 

 

OPTIES:

Latijn

Latijn - wiskunde
Latijn - moderne talen

  Wetenschappen

Economie - wetenschappen
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde

 

Sportwetenschappen

 

  Humane wetenschappen  

Latijn:
Je hebt nu al vier jaar Latijn gestudeerd: dat was beslist hard werken en veel leren!
Hier, op het atheneum kan je die studierichting verder zetten: je kan kiezen tussen Latijn-wiskunde en Latijn-Moderne talen.
Wat je ook kiest: dit zijn boeiende richtingen waarin je de wereld van de oude culturen en vooral die van de Romeinen verder verkent.
Nu maak je kennis met de niets ontziende veroveraar die Caesar was, met de al-kunstenaar Ovidius met zijn “Gedaanteverwisselingen”, met Plinius die zo uit de eerste hand de vreselijke vulkaanuitbarsting van de Vesuvius beschreef.
En met zovele anderen die je rijker en rijper maken en die je de wereld en wereldtalen beter laten begrijpen.
Succes ermee!

 

Wetenschappen:
Met een degelijke wetenschappelijke basis kan je een bijdrage leveren aan ontwikkeling en innovatie van technologische toepassingen en kan je deze ook kritisch beoordelen.
Dé grote troef van deze richting is de grote waaier aan toekomstmogelijkheden na het secundair onderwijs in een maatschappij waar technologie steeds belangrijker wordt.

Moderne talen:
Talenkennis helpt je om persoonlijke en nationale grenzen te overwinnen, waardoor je makkelijker kunt communiceren, samenwerken en reizen. Een nieuwe taal leren betekent veel meer dan slagen voor een examen. Je ontwikkelt parate communicatieve vaardigheden, een stevige grammaticale onderbouw, spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, correcte omgangsvormen, aandacht, kennis en gevoeligheid voor literatuur.

Sportwetenschappen:
Een brede algemene vorming in een ASO-richting Sport met een extra sportcomponent als vormingsmiddel naar harmonische persoonlijkheidsopbouw. Een studierichting waarbij een intense lichaamsbeweging een motivatie betekent voor uw studieloopbaan. Je krijgt er nieuwe sportdisciplines die niet in de basisvorming aan bod komen.

Wiskunde:
Hat analytisch en gestructureerd leren denken, het toepassen van vaste regels en aangepaste hulppistes is de basis voor de ontwikkeling van een gezond stel hersenen. Leerlingen die wiskunde onderhouden op een hoog niveau, onderhouden ook de hersengymnastiek en dat levert enkel voordelen op bij verdere studies.
Mab houdt wiskunde op een hoog niveau.

Humane wetenschappen:
Wil je meer weten over het gedrag van mensen, de opbouw van onze samenleving, …? Dan is dit een richting voor jou! Een ASO-richting met vele humane wetenschappen als psychologie, filosofie, sociologie, politologie, media in 2 clustervakken: gedrags- en cultuur-wetenschappen. De ideale voorbereiding op verdere studies in de sociale sector, het onderwijs, de humane wetenschappen aan de hogeschool of de universiteit.

Economie:
Ben je geïnteresseerd in economie in de brede zin? Deze richting biedt je een algemene vorming, met aandacht voor de financiële actualiteit, een uitstekende voorbereiding op hogere of universitaire studies in economische richtingen. Bovendien krijg je de kans je eigen studentenbedrijf (of minionderneming) op poten te zetten.

 

Share/Save Delen